Доходите, имотите и банковите сметки на 6 000 души в държавата - излизат на светло. Висшите служители няма да могат да се ползват от защитата на банковата и данъчната тайна. Това предвиждат окончателно приетите промени в закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

И досега овластените трябваше да публикуват данни за собствеността си пред Сметната палата. Но ако не го стореха, последствия нямаше. Сега при отказ да се декларират имоти и пари, прокуратурата може да направи това принудително.

Йордан Цонев, председателят Комисията по икономическата политика: “Според нас това е възможно най-голямата стъпка, която може да се направи в законодателството по отношение на отдавна очакваното от обществото осветляване на доходите и имуществото на лицата на висши държавни длъжности”.

Ако се окаже, че някой е декларирал неточно доходи и имоти, прокуратурата ще може да започне проверки и ревизии.
Друга новост е разширяването на кръга на лицата, чиито доходи са явни.

В списъка на висшите държавни служители са и магистратите, общинските съветници, директорите на здравни каси, ръководството на Националния осигурителен институт и членовете на държавни комисии.