Водата съдържа концентрации на хлорни йони 22 пъти над пределно допустимите. Реката се влива в Белославското езеро, което някога беше най-богатото на риба в района.