Ангелина Спасова живее със семейството си в края на квартал Гниляне. След 2 месеца наводнения Спасови се сблъскват с нова неприятна изненада. Вчера на 3 метра от къщата си Ангелина открива купчина змийски яйца. Тя се страхува да ги докосне, но съпругът й успява да ги пренесе на безопасно разстояние.

Според Александър това не са яйца на смок или водна змия. Вчера Ангелина е видяла 2 змии около дома си и смята, че една от тях е снесла яйцата.
Ангелина е потърсила помощ от Районния съвет в Гниляне, но там я нахокали, че не изтребват влечуги. Не изтребват и тези 7-сантиметрови насекоми, които плъзват из къщата на Спасови след наводненията.

Кой може да ни помогне когато сме застрашени от змии? Ако се обадим в "Гражданска защита" те могат да се отзоват, но по принцип не се занимават със змии. Държавният ветеринарно-санитарен контрол не се занимава със змии. Регионалната ветеринарно-медицинска служба не се занимава със змии. ХЕИ не се занимава със змии. Какво да направим тогава?

Но ако убиете змия може да ви глобят инспектори от Министерството на околната среда и водите, защото нарушавате екологичното равновесие в района. И така се връщаме в началото - първо - няма на кого да сигнализирате, че пред дома ви има змии, после ви нападат 7-сантиметрови бръмбари, и накрая - ако убиете змиите, ще ви глобят.