Районната прокуратура в Пловдив разпореди да бъдат извършени проверки във всички валутни бюра в града, за които има подадени жалби от измамени граждани. Докато трае проверката, достъпът до тези обменни бюра се ограничава. Само миналата седмица в Пловдив са постъпили повече от 10 жалби на граждани, които твърдят, че са били измамени при смяната на валута в обменни бюра в града.