В европейските страни за пълномаслено се приема мляко с масленост не по-малка от 3,5 на сто, а за полуобезмаслено това с масленост от 1,5 до 1,8%. При преговорите с Европейския съюз, България е договорила гратисен период за въвеждането на някои от разпоредбите.

До април 2009 година млякото, етикетирано по досега възприетия начин, ще може да се продава в България и да се изнася за трети страни, но не и за държави от Евросъюза.