Председателят на Сметната палата Валери Димитров подаде сигнал до Окръжната прокуратура в Бургас, във връзка с полученото право на строеж в Несебър, от директора на Териториалното поделение на Сметната палата в Бургас - Георги Михайлов.

Това стана след разследването на Би Ти Ви за оземляване като крайно нуждаещи се в общината на хора, които не отговарят на изискванията.
Михайлов, който по закон трябва да следи за злоупотреби в общината, е бил оземлен като крайно нуждаещ се без да има право на това.

Непосредствено след предаването, излъчено в началото на месеца, председателят на Сметната палата разпореди проверка за това как директорът на поделението в Бургас е бил оземлен. Проверката е установила, че Георги Михайлов се е възползвал от непрецизната нормативна уредба на Общинския съвет в Несебър, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Михайлов, който има жилище и е жител на Бургас е получил отстъпено право на строеж като крайно нуждаещ се в Несебър. В разговор с нас той намекна, че може би не е единственият.

Според председателя на Сметната палата, Михайлов е уронил престижа на институцията, която представлява и е нарушил разпоредбите на Етичния кодекс на одитора. Заради това той е наказан и с "Предупреждение за уволнение". В зависимост от решенията на прокуратурата спрямо Михайлов може да последват и други действия от страна на Сметната палата.