Синдикатите ще критикуват държавната политика по отношение на железопътния транспорт в България и ще предложат конкретни мерки.
На срещата ще бъде дискутирано и финансовото състояние на двете ж.п. дружества, включително и кредитната задлъжнялост. Ще бъдат обсъдени причините и действия за нейното намаляване.

Друг важен въпрос са мерките за ограничаване на кражбите на части и оборудване. На националната среща ще стане дума и за проблемите и необходимите действия в социалната политика - конкретно по отношение на квалификацията на персонала, заетостта, заплащането и условията на труд.

За участие в срещата са поканени мениджъри и синдикалисти, депутати от парламентарната транспортна комисия, министърът на транспорта, министърът на финансите.