В Германия започна възстановяването след наводненията. Според местните хора водата се е оттекла, но пораженията са останали. Има срутени стени, много изтръгнати дървета.

Тази сутрин започна почистването на коритата на реките от дървета, големи камъни и различни предмети, довлечени от водата. Местните власти се опитват да оценят щетите. В провинция Бранденбург придошлите води преодоляха дигите и другите заграждения и сега там нивото на водата се покачва застрашително, докато в другите засегнати райони вече спада.