От Общината съобщиха, че най-рано от утре може да бъде задвижена процедура по принудително освобождаване на имота. Тези хора са получили покана за доброволно напускане в 10 дневен срок. И след изтичането му продължават да живеят на същото място. Техният аргумент- родени са тук. В същото време нямат документи за собственост, тъй като теренът е отчужден от дедите им и става общински.

При отчуждаването родителите на сегашните жители тук са обезщетени с пари, а двама - с жилища.
30 - те години също са сериозен аргумент, защото в рамките на тези години, при положение, че тяхното владение е било необезпокоявано, освен другото, може да се говори и за наличие на придобивна давност.

От район Възраждане твърдят, че право да придобият общинска собственост по давност има след изтичане на 10 години, но броено от 96- та. Така срокът изтича в края на тази година и хората все още не собственици. Според заместник-кмета, най- старата адресна регистрация сред сегашните обитатели на къщичките е от 80- та година, а теренът е отчужден 6 години по-рано.

Ако бъде издадена заповед за премахване на постройките, правозащитната организация "Инициатива за равни възможности" е готова да я обжалва. От Общината пък заявиха, че всеки който, отговаря на критериите, ще бъде настанен в общинско жилище.