В историята си Бейрут познава много военни конфликти, но този път жителите му предвиждат продължителни сблъсъци и използват всяка възможност да напуснат града.

Други смятат, че твърде дълго са живели като бежанци и е време да се изправят срещу трудностите и да останат.

Оставам, защото съм ливанец и никой няма да се отнася с мен като с бежанец по света. На второ място са парите. За последните 15 години икономиката ни беше много зле - плащахме високи данъци, изкарвахме малко и нямаме спестявания. Предпочитам да живея тук, да се боря за живота си, да съм с приятелите си и близо до семейството, отколкото да живея като емигрантите, които гледаме по телевизията.

Досега в Бейрут са разрушени домовете на половин милион души, а повечето основни мрежи от инфраструктурата на града са унищожени.