Участие ще вземат представители на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Българският хелзински комитет, Министерството на правосъдието и фондация "Отворено общество".

Ще бъдат представени и данни от доклад по проблемите на достъпа до правосъдие, който се основава на две проучвания направени в България. Проучени са близо 1 900 наказателни дела и са анкетирани повече от 1 000 лишени от свобода за това как са получили достъп до защита и каква е била нейната ефективност. Двете изследвания са направени в рамките на проекта "Достъп до правосъдие", осъществяван в Източна Европа. Проектът оценява системите за правна помощ в 10 държави кандидатки за члество в Европейския съюз.