В доклад на Международната организация на труда се отбелязва, че детският труд, и по-специално неговите най-тежки форми - трафикът на деца, сексуалната им експлоатация, въвличането им в незаконни дейности и работата при опасни и вредни за здравето на детето условия - за първи път намаляват в световен мащаб.

Броят на работещите деца е около 218 млн., като е намалял с 11% през периода от 2000 до 2004 година. Експертите предвиждат до 2016 година детският труд да бъде премахнат в много от най-тежките си форми.