Първите ученици, които ще се обучават по тази програма са децата, които наесен ще учат в пети клас.

Новото в програмата е, че основното образование вече ще се завършва след седми, а не както е сега след осми клас. Учениците в 8 клас ще имат интензивно чуждоезиково и компютърно обучение и/или професионална подготовка.

Гимназиалната степен ще се раздели на два етапа: първият е задължителен - от 8 до 10 клас, след който учениците могат да напуснат училище, но не и да кандидатстват във висше училище; вторият гимназиален етап е 11 и 12 клас.

След приключване на всеки образователен етап - след 4, 7, 10 и 12 клас ще се провеждат национални тестове. Изпитите след 7 и 12 клас ще бъдат използвани и за прием в среднообразователните и висши учебни заведения.