Наличие на колоформни бактерии бяха установени и в два от трите продукта, които ние дадохме за изследване. Тогава специалисти от ветеринарно-медицинския институт ни обясниха, че тяхното наличие е недопустимо и би могло да доведе до храносмилателни разстройства. Наличието на колиформни бактерии е показател за хигиената в предприятията. Затова от ДВСК са дали предписания на фирмите-производители и твърдят, че в случая няма опасност за потребителите.

В седемдесет и един от изследваните продукти е отчетено повишено съдържание на сол. От ДВСК обясниха, че е възможно по-високото съдържание да е заложено в съответните рецепти, докато анализите са правени на базата на стойностите от Българския държавен стандарт. Обикновено повече сол се добавя за увеличаване срока на годност на продуктите. В 15 от изследваните колбаси има и повече вода. Функцията на ДВСК, обаче е контрол на безопасността, докато качеството на продукта зависи от производителя.
Анализът на един от продуктите, който Би Ти Ви преди време изследва, показа, че той е приготвен основно от кости.