Пепелта от ТЕЦ "Сливен" е изсипана в изоставена каменна кариера край село Крушаре. Това е вододайната зона на селото, където разполагането на такова депо е забранено. За отпадъците не е направено специално глинено легло, което да предпази попадането на пепелината в подпочвените води.
Старата кариера е съставена от квартерни скали и пясъчници, които са напукани и лесно се пропиват във водовайната зона, от която хората от селото черпят вода.

Първото стоварване на пепел от ТЕЦ-а е преди пет години. Тогава гражданските протести спират складирането. Миналата година тук отново са депонирани 30 000 кубически метра пепелина.

Гергина Даскалова от НД "Екогласност" в Сливен обяснява, че по техни изчисления "тук са депонирани не 30 000 кубични метра, а около 200 000. Твърдим, че пепелта е опасна и има нарушения на всички наредби за вододайните зони. В нея има високо съдържание на катран, но в правените проучвания никъде не е записан този катран".

Жителите на селото пращат две писма до Министерството на екологията след като разбират, че в проекта за депото отсъства хидрологичен анализ. Кметът на с. Крушаре, Димо Станков, казва, че отговорът на писмата до екоминистерството и премиера е, че всичко е законно.

Според хората от селото, пепелината може да бъде преместена с разпореждане на екоминистерството. Тя може да послужи като суровина за изработване на тухли, какъвто е бил и първоначалният проект, преди нейното преместване от ТЕЦ "Сливен".