Според прогнозите този вид отопление все повече ще навлиза в бита на хората. Причината е, непрекъснато покачващите се цени на традиционните енергоизточници.

Дървесината ще остане най-евтиният източник на отопление, защото биомасата е местен и възобновим ресурс. Тя представлява отпадъчен продукт при производството на дървен материал. Може да се използва директно в състоянието, в което се намира в съоръженията изгарящи дървен чипс или да бъде преработено във вид на палети.

Стотици хиляди левове могат да икономисат средногодишно бюджетните предприятия, ако преминат на отопление с биомаса. Засега в България само два проекта за подмяна на парната инсталация са финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Според Националната програма за насърчаване на възобновяемите източници, през следващите 10 години техният дял трябва да достигне 11 % от използваната енергия в страната.