Те искат Върховния административен съд да отмени наредбите за ценообразуване на енергоносителите, приети с постановление на Министерския съвет от шести март тази година.