От новата учебна година Софийският университет въвежда три нови специалности -"логопедия", "архивистика и документалистика" и "химия и информатика".

Кандидат-студентската кампания за Софийския университет започва на 8 юли с изпити по богословие и физика. Кандидат-висшистите ще пишат теми по български език и литература на 15 юли, а по история на 19 юли.
Променени са изпитните програми по философия, богословие, немски език и биология. Отпада устният изпит за желаещите да учат аглийска фиология. За Богословския факултет може да се кандидаства и с български език, история или чужд език, но остава събеседването по богословие. Издържалите изпита по физика ще са с предимство пред явилите се с математика за специалностите физика, инжинерна физика, ядрени технологии и енергетика.

Комплектът кандидат-студентски документи струва 3 лева. Все още не е ясно колко ще плащат кандидатите за изпит.