Последното представително медицинско изследване на децата в Кърджали специалсти от Националния център по хигиена са извършили преди 7 години.

Доц. Ада Байлова, токсиколог към Националния център по хигиена, е сред специалстите, които през 1995 година изследват здравния риск за жителите на Кърджали от Оловно-цинковия комбинат, след поставянето на пречиствателните филтри.
Кръвните проби на децата тогава са в нормата. Установено е и 35 % намаляване на концентрацията на тежки метали в околната среда спрямо 1990 година.

"Графиките, които направихме показваха, че особеното разположение на Кърджали и инверсиите, през зимата винаги са свързани с увеличаване на тежките метали в атмосферата.
Кадмият е един от най-токсичните тежки метали. Освен чрез вдишване, от 1 до 12 % попада в човешкия организъм и чрез хранителната верига -замърсена почва и растения", пояснява доц. Байлова. "Като попадне в кръвта се отлага и с времето се натрупва в бъбреците. Доказан силен алерген, който предизвиква бронхити и екземи, особено при децата".

Кадмият уврежда и черния дроб, сърдечно-съдовата и нервната система, предизвиква безплодие. Специалистите от Националния център по хигиена са готови да изследват отново населението на Кърджали, ако общинските власти са съгласни.