Създава се Съвет на народите, в който сърби, хървати и мюсюлмани ще имат по осем представители, а останалите малцинства - общо четирима.

Съветът ще има право да налага вето върху законите, които влияят върху интересите на етническите групи. Измененията предвиждат също механизми за защита на правата и интересите на гражданите от несръбски произход.

Новата конституция ще влезе в сила, след като подобни промени се приемат и в Мюсюлманско-Хърватската федерация, другата част от Босна и Херцеговина.