Депутатите днес приеха окончателно на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Досега отпускът беше 20 дни за всички войници.

Според промените в закона офицерите ще получават не по-малко от 2 средни месечни заплати или около 520 лева, сержантите - не по-малко от 340 лева, а кадровите войници - не по-малко от 260 лева. Редниците на наборна военна служба ще взимат на месец около 40 лева. Новите възнаграждения влизат в сила от началото на следващата година.

Според промените, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана излизат от личния състав на въоръжените сили. Службите ще се финансират от държавния бюджет. За кадровите военнослужещи в двете служби няма да бъде намалена пределната възраст за пенсиониране, като тя остава 56 години за полковник или капитан първи ранг и 60 години за генерал.

Освобождаването от кадрова военна служба на висшия коменден състав ще става с указ на президенат, по предложение на Министерския съвет, като указът се подписва от министър-председателя. Министърът на отбраната ще прекратява договора за кадрова военна служба. Освобождаването от кадрова служба на останалите офицери и прекратяването на договора им ще става със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на Генералния щаб.