В района се намира ж.п. гара, на която се стоварват цистрени с петролни горива.

Пожарът в Гюргево е възникнал от искра на оксижен, с която роми рязали стар петролен кораб.

Това е втори случай от началото на годината. На 13 февруари в този участък пламнаха стърнища. Както тогава, така и сега от Районната инспекция по опазване на околната среда твърдят, че замърсяване на въздуха в Русе няма.