Стикер ще се поставя и върху рецептата. Това се налага, за да не се злоупотребява с изписването на медикаментите.

Стикерите ще гарантират на пациентите, че лекарството е качествено, обясниха от Здравната касата. С новия рамков договор са включени още диагнози на хронични заболявания. До началото на месец май още около 250 000 пациенти трябва да се снабдят с рецептурни книжки.