Радонов е обвинен в това, че през 1999 година в качеството си на заместник-министър на отбраната не е изпълнил служебните си задължения, като е сключил договор с фирма за доставка на обзавеждане на четиринадесет офиса и девет апартамента на Щаба на многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа в Пловдив.

Целта на договора е да облагодетелства фирмата ЕТ "Валео-Димитър Христолов" с 519 000 лева. Радонов е превишил правата си и е нарушил Закона за обществените поръчки.
Той е сключил отново договор със същата фирма за обзавеждане на още петдесет и пет апартамента на Щаба.

Според обвинението, Радонов е използвал служебното си положение, за да набави на футболен клуб "Етър", чийто президент е бил, незаконна облага от 246 000 лева.