Днес на юбилейно тържество по този повод във Висшия институт за подготавка на офицери и научноизследователска дейност ще бъдат наградени служители с принос за развитието на здравеопазването и института.
Годишнината ще бъде отбелязана и с юбилейна научна сесия, на която ще бъдат представени доклади от водещи специалисти в областта на хирургията, неврологията и стоматологията.