Акцент в дневния ред ще бъдат приоритетните дейности на правителството във връзка с проблемните области, посочени в мониторинговия доклад на Европейската комисия.

Вчера комисията изпратила очакваното предупредително писмо до българското правителство, в което се акцентира върху нуждата от допълнителни усилия в проблемните области. В доклада от 25 октомври, като проблемни области бяха посочени - свободното предоставяне на услуги, дружественото право, земеделието, регионалната политика и правосъдие и вътрешен ред.

Пред Парламента в петък премиерът Станишев каза, че до пролетта на следващата година трябва да има резултати по приоритетни области, по които ни критикува Европейската комисия.