Също така днес е крайният срок за плащане на първата от четирите равни вноски на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци.

Главната данъчна инспекция напомня, че това е и крайният срок, в който важи и намалението от 5%.

Местните данъци и такси могат да се платят на четири равни вноски през годината - до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември. Данъчните служби и бюра  в цялата страна ще работят днес с удълженото работно време - от 8 до 19 часа.