Според цитирано от него изследване, около 2020 година населението на България ще е не повече от шест милиона души. Два и половина милиона от тях ще бъдат роми, два милиона турци и останалите милион и половина - българи. Според Томов, един от основните проблеми сега е все по-слабата подготвеност на ромите за обществен живот.