Ще се обсъди и подготовката на българския принос за редовния доклад на Евроейската комисия за напредъка на България. В резюме ще бъдат представени отчетите на работните групи към Координациония съвет за изпълнението на мерките за преодоляване на критиките и препоръките от редовния доклад за 2001 година.