Изкоренени от бурята дървета и проливните дъждове задръстиха коритото на река Камчия. Има опасност близките села да бъдат наводнени.