Според училищното настоятелство, децата няма да могат да преминат цялото учебно съдържание по математика, физика, химия, биология и география.

В езиковите гимназии учениците в осми клас учат предимно език. В 9 клас учителите преподават материала по биология, химия , физика и география от учебниците за осми клас. Така уроците се разминават и в следващите класове. Според преподаватели проблемът е, че догодина децата ще трябва да се явават на матури без да са взели целия материал по задължително избираемите предмети.

В края на 11 клас учениците няма да са минали учебното съдържание по профилираната подготовка, а то все пак е залегнало в матурите.

От министерството обясниха, че ще изпратят писма до училищата да преразпределят часовете, за да учат децата по два часа математика.

Тези два часа ще бъдат взети от часовете по задължително избираема подготовка или от часовете по чужди езици.

Проблем ще има за тези, които искат да учат математика по-разширено.

В ЗИП-овете децата учат част от задължителната подготовка и нови теми, които ще трябва сами да прочетат от учебниците.

Учениците ще трябва сами да прочетат и темите извън задължителния материал по физика, химия, биология и георграфия.