Докато първата стратегия е била насочена основно към създаване на среда за развитието на малките и средни предприятия, целта на сегашната е да им създаде условия за растеж и повишаване на конкурентноспособността, съобщи правителствената информационна дирекция.

Като основни приоритети в стратегията са посочени мерки за опростяване на административната среда за малки и средни предприятия; подкрепа на иновационното и технологично развитие; европеизация; подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до информация; осигуряване на условия за развитие на
малките и средния предприятия в регионален аспект; насърчаване на предприемаческия дух и умения.