Днес в Народното събрание ще се проведе последният етап от общественото обсъждане на Закона за народните читалища. За съдбата на читалищата ще дебатират интелектуалци, представители на неправителствени организации от 28-те области на страната и читалищни дейци.