Министър Кунева съобщи, че страната ни ще получи окончателния вариант на документа на 25-ти март. Договорът ще бъде подписан месец по-късно.

Брюксел одобри документа преди 2 седмици. София и Букурещ разполагаха с няколко дни за поправки.

Договорът се състои от три разпоредби. В първия член се съдържа предметът на договора - приемането на България и Румъния за пълноправни членове.

В Член 2 се определя датата на влизането му в сила - 1 януари 2007 г.

Член 3 постановява, че 22-те езикови версии на документа са оригинали и ще се съхраняват в Рим.

Договорът за присъединяване към ЕС е най-обемистият документ, подписван някога от България. Заедно с Акта за присъединяване, анексите, протоколите и Заключителния акт той надхвърля 1000 страници.

Специалните предпазни клаузи са описани в Акта за присъединяване. Както е известно членството на България и Румъния може да бъде отложено с една гдина, ако не изпълнят поетите ангажименти. Като допълнителна защита Европейският съюз може да ограничи участието ни в някои свои дейности, ако след присъединяването не покрием общите стандарти.

Определянето на български еврокомисар трябва да стане до края на 2006 г., а година по-късно - да са избрани и 18-те български евродепутати.

По инициатива на България към Заключителния акт на договора за членство в ЕС беше включена декларация за употребата на кирилицата.