В годишния си доклад за правата на човека през 2004 г. американският Държавен департамент критикува България, заради проблеми в някои области. Като цяло обаче картината на положението с човешките права в страната е положителна.

В доклада се изтъква, че правителството зачита правата на гражданите си, въпреки че съществуват проблеми в някои области. Като такива са посочени условията в затворите, корупцията в съдебната и изпълнителната власт, полицейското насилие, трафика на хора и други. В текста се подчертава, че правителството предприема мерки за решаването на проблемите. Като проблем е посочена липсата на прозрачност в съдебната система, недостатъчната координация между прокурори, следователи и съдии, корупцията и тромавите процедури.

В раздела, посветен на свободата на печата, се отбелязва, че журналисти са се оплаквали от политически и друг външен натиск при работата им. Що се отнася до правото на религиозна свобода, Държавният департамент посочва, че повечето вероизповедания могат да развиват свободно дейност в страната.

Държавният департамент припомня, че правозащитни организации са критикували властите, заради лошите условия в домовете за сираци, както и в тези за деца с увреждания.