Проверка на прокуратурата е установила, че кметовете на близо 150 общини в страната са нарушили закона за Ветеринарно-медицинската дейност за ограничаване на броя на бездомните кучета.

Прокурорите са предложили на кметовете на 134 общини да изградят изолатори за бездомни кучета.

От прокуратурата предлагат още да бъдат наложени санкции на кметовете на 144 общини, които са допуснали груби нарушения на закона.

Според прокурорите на много места в страната не са изградени изолационни центрове и не е създадена добра организация за залавянето и настаняването на кучетата. Единственият град, който е споменат поименно в съобщението до медии, е София.

В съобщението до медиите пише, че в Столичната община за ограничаване броя на бездомните кучета са били предвидени няколко милиона лева. Поради неефективна организация по вина на кмета Стефан Софиянски, положението не само не се подобрявало, но и прогресивно се влошавало. Прокурорите се съмняват, че част от парите не са били използвани по предназначение.

Заместник-кметът на София по екологията Милор Михайлов заяви, че бюджетът на "Екоравновесие" за 2004 година е около 430 000 лева, а не милиони, както съобщават от прокуратурата.

"Три милиона лева - няма такава сума. Това явно е сумата за бюджета на "Екоравновесие" от 1999 година насам. А за този период са заловени около 60 000 кучета", заяви Милор Михайлов.

На въпроса "Вие сте сигурен, че проверката на градската прокуратура няма да установи средства, които не са използвани по предназначение?", той отговори така: "Сигурен съм, че няма да има такива средства за изминалата 2004 година."