Софийският градски съд не отстрани Любомир Павлов и Васил Пиралков от ръководството на Общинската банка. С думите: "Абсолютно негодно обвинение", съдът изложи мотивите за решението си. Обвинението не е посочило кои точно служебни задължения са нарушили Пиралков и Павлов, каза още съдията. Според него, с работата си двамата не могат да повлияят на досъдебното производство.