Няма бедствена ситуация с големите язовири и микроязовирите в страната след обилните валежи и снеготопенето. По места се отстраняват последствията от възникналите наводнения и свлачищни процеси, съобщи "Гражданска защита".

Нивото на река Тунджа, край Елхово, се покачи с половин метър над критичната стойност - до 340 сантиметра.
Наводнени са вилни постройки и помощни стопанства в крайните квартали на града Хората евакуират животните, които отглеждат там. Залети са близо 2 хиляди декара ниви и гори. Вече е постигнато споразумение с Министерството на околната среда и водите, да се спре изпускането на води от язовир "Жребчево", защото това би довело до опасност за населението. За да се изгради предпазна дига край Елхово, са нужни половин милион лева.