Днес изтича срокът, в който кандидатите за работа в Испания могат да подадат документите си в бюрата по труда по местоживеене. Агенцията по заетостта обяви, че набира 33 помощник-сервитьори и 32 помощници в кухня. Подборът ще приключи до началото на март.