Докладът се провежда два пъти в годината от Европейската комисия. Той представя подробна сравнителна информация за общественото мнение във всички страни членки на Европейския съюз, както и България, Румъния, Хърватия, Турция и северната част на Кипър.

Министърът на финансите Милен Велчев и Димитрис Куркулас ще подпишат днес финансовия меморандум по програмата ИСПА за изграждане на нов мост на река Дунав при Видин-Калафат. Чрез него се осигурява безвъзмездна помощ от Еврокомисията за 70 милиона евро, като по този начин пълното финансиране на проекта е осигурено.