Ясно регламентиран съдебен контрол е необходим за ефективна работа по използването и прилагането на специални разузнавателни средства. Това заяви министърът на правосъдието Маргарита Попова.

Тя посочи още, че засега той е само първоначален, но не е регламентиран последващият - когато има събрана информация извън наказателните производства. Според нея няма нужда от друг държавен орган, който да контролира тази дейност: "От съдебния контрол по-добро няма".

В министерството смятат, че поръчителят на СРС трябва да се мотивира за това, че няма друг начин за събиране на информацията. „Трябва детайлно да се разработи използването на СРС по проблемите на националната сигурност. В момента тази тема е бяло поле в закона”, констатира Попова.

"Специалните разузнавателни средства са един от оперативните способи в борбата срещу престъпността и заплахите, които има към националната сигурност", допълни по темата Цветан Цветанов.

Главният прокурор Борис Велчев пък поиска да се ограничи кръгът на престъпленията, за разкриването на които се ползват СРС. Според него броят на заявките се увеличава с всяка година, а в същото време резултатът от тях почти не се е променил.

Тримата участваха на кръгла маса за необходимостта от законодателни промени в нормативната уредба на СРС.