Пак по новия законопроект няма да има и прелицензиране на туристическите фирми.

За хотелиерство или ресторантьорство без лиценз ще се плаща глоба от 1 000 до 5 000 лева или имуществена санкция от 1 000 до 10 000 лева.
За услуги, правени с по-ниско качество от обявената категория, глобата ще бъде от 500 до 5 000 лв.
Ако нарушението е от едноличен търговец или юридическо лице, ще има глоба или имуществена санкция от 1 000 до 10 000 лева.

Очаква се туристическата такса, която плащат клиентите, да бъде до един лев като сумите ще се ползват от местната власт за подобряване на инфраструктурата