Декларациите за облагане доходите на физическите лица за 2001 г. ще се приемат в пощите до 15 април, а декларациите за данък печалба - до 1 април.

Процедурата по приемането на декларациите в пощите не се различава от процедурата в данъчните служби - издава се входящ номер за приетата декларация с датата на подаването й, припомня пресцентърът.