Вече година Филчев е блокирал работатата на върховните съдии по дела, свързани с решения на Висшия съдебен съвет.
Днес магистратите изпратиха поредното си официално искане до Филчев да върне документите.

За да завърши едно такова дело, Върховният административен съд трябва да се запознае със стенографския протокол на Висшия съдебен съвет по обжалваното решение. Филчев не е върнал 12 такива протокола, въпреки молбите на висшите магистрати.

От Върховния административен съд не знаят за кои дела става дума и защо Филчев ги задържа.

Висшият административен съд може да забави решенията по нашумелите дела на Николай Колев срещу Филчев и за избора на Славов и Григоров за председатели на върховните съдилища, допълни Владислав Славов. Той определи делата като тежки.

Комисията за незаконното огласяване на списъци от върховната прокуратура е събрала необходимите данни и ще съобщи резултатите след седмица. Образувано е следствено дело.