Седмичната програма на Народното събрание ще бъде обсъдена на председателски съвет.
Предложението на мнозинството предвижда първо четене на два законопроекта за държавния дълг, на законопроекти за промени в Закона за събиране на държавните вземания, в Закона за виното и спиртните напитки, в Закона за подземните богатства, както и на Законопроекта за опазване на околната среда.

В проектопрограмата са и второ четене на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за административните нарушения.