Гражданите могат да изпращат сигналите и жалбите си на адрес:
София 1000, бул. "Княз Дондуков" 1,
за заместник-министър председателя и министър на икономиката Николай Василев /чрез г-жа Мариета Тодорова/.

Сигнали се приемат и на телефон: 980 24 30.

Писмени материали могат да бъдат предавани в деловодството на министерството. Те трябва да
съдържат трите имена, адрес за кореспонденция, телефон и подпис на подателя, за да не се допускат злоупотреби чрез анонимни податели.