Днес започва строителството на втори граничен контролно пропускателен пункт в Силистра. Той е част от фериботен комплекс за връзка между Силистра и румънския град Кълъраш. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще инвестира близо 5 млн.евро, от които половината са по програма ФАР - "Трансгранично сътрудничество", а другата половина - съфинансиране от държавния бюджет.

Силистренският пропускателен пункт трябва да бъде изграден за 18 месеца, на площ от 40 дка. Той включва сгради за митнически и паспортно-визов контрол, за пътнически такси и разрешителни, лаборатории за фито-санитарен и медицински контрол, пътища.
Изпълнението на огледалния проект от румънска страна също вече е в ход.

С изграждането си фериботният комплекс Силистра - Кълъраш ще пренасочи голяма част от транспортния поток от турската граница - през Лесово, Ямбол и Шумен и ще обслужва търговския и пътническия трафик:

"Оттук ще бъде най-кратката връзка от Близкия Изток, от Турция, през Силистра за Украйна, Русия, Скандинавските страни, Румъния, защото тук освен фериботна връзка Силистра - Кълъраш, се предвижда и ро-ро линия - Силистра - Рени /Украйна/", посочи инж. Ангел Мижорков, главен секретар на Областна администрация-Силистра.

За тази цел, паралелно с граничния контролно-пропускателен пункт, ще се изграждат и хидротехническите съоръжения на ферибота, които са ангажимент на Министерството на транспорта и съобщенията. То ще отдаде на концесия строителството и експлоатацията на ро-ро рампа, пречиствателна станция за отпадни води и лиман.