Бивш преподавател по икономика и управление в Пловдивски колеж спечели дело срещу държавата за нечовешко и унизително отношение на затворническата администрация в града и заради двугодишния си престой в затвора.

Днес Международният съд по правата на човека в Страсбург уважи всички точки от жалбата му и постанови държавата да му плати 8 000 евро за неимуществени вреди и още 4 000 евро за разноски по делото. Доцент Тодор Янков е обвиняем по едно от първите банкови дела у нас.