Онези от тях, които са в неравностойно социално и религиозно положение спрямо връстниците си, получават помощ по проект за повишаване на благосъстоянието, финансиран от Световната банка.

Нови три от общо 26 проблемни общини са включени във втория етап, който стартира тази седмица - Бургас, Пазарджик и Търговище.
Проектът вече се прилага в София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Варна, Шумен и Русе, съобщиха от Социалното министерство.