В Шумен днес ще се проведе националната среща на Главна инспекция по труда. В нея ще участва заместник-министърът на труда Валери Апостолов. На срещата ще бъдат представени и обсъдени резултатите от инспекциите, направени от Главна инспекция по труда през първите шест месеца на 2003 година.

Участниците ще дискутират здравословните и безопасни условия на труд, както и взаимодействието между Главна инспекция на труда и национално представителните синдикати за осигуряването на безопасна работна среда в българските предприятия.